بایرون کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت

بایرون: کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت گردشگری بهار کرمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی نجفی دوباره استعفا داد / محسن هاشمی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرده‌اند که با نظر دکتر معالج خود جهت انجام عمل جراحی و شروع درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند. 

نجفی دوباره استعفا داد / محسن هاشمی

محسن هاشمی: نجفی دوباره استعفا داد

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرده اند که با نظر دکتر معالج خود جهت انجام عمل جراحی و شروع درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از استعفای دوباره شهردار خبر داد.

محسن هاشمی رفسنجانی، مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایلنا گفت: بعد از رای دیروز شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مخالفت با استعفای دکتر نجفی ایشان طی نامه ای، ضمن تقدیر از اعتماد و حمایت شورا، اظهار کرده اند که با نظر دکتر معالج خود جهت انجام عمل جراحی و شروع درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند.

نجفی دوباره استعفا داد / محسن هاشمی

رییس شورای شهر افزود: البته رای روز گذشته شورا به معنای تقدیر از زحمات آقای نجفی در طول دوره مسئولیت و حمایت از برنامه های مدیریت شهری بود و همانگونه که ایشان نیز در سخنان خود گفت بعلت پرسشها جسمی، قادر به ادامه حضور در شهرداری نیست.

هاشمی تاکید کرد: در نخستین جلسه علنی شورا در ۲۱ فروردین ماه، استعفای مجدد دکتر نجفی طرح و اعضا راجع به آن تصمیم خواهند گرفت.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرده‌اند که با نظر دکتر معالج خود جهت انجام عمل جراحی و شروع درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند. 

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | شورای اسلامی | هاشمی رفسنجانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs