بایرون کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت

بایرون: کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت گردشگری بهار کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حسن روحانی از رقبای اصولگرایش پیشی گرفت

رییس جمهور کشور عزیزمان ایران حسن روحانی اخیرا انتقادهای بی سابقه ای را متوجه اصولگرایان کرده هست، او با این انتقاد از رقبای اصولگرا، از رقبای خود پیشی گرفته اس

حسن روحانی از رقبای اصولگرایش پیشی گرفت

حسن روحانی از رقبای اصولگرایش پیشی گرفت

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور کشور عزیزمان ایران حسن روحانی اخیرا انتقادهای بی سابقه ای را متوجه اصولگرایان کرده هست، او با این انتقاد از رقبای اصولگرا، از رقبای خود پیشی گرفته است.

به گزارش گزینش به نقل از واشنگتن پست نوشت؛ این بیانات مشخصا یک حرکت برجسته بوده که نشان دهنده تصمیم تازه روحانی جهت خروج از آرامش در مبارزات انتخاباتی است.

حسن روحانی از رقبای اصولگرایش پیشی گرفت

بیشتر روسای جمهور کشور عزیزمان ایران به آسانی در دور دوم خود پبروز شده است اند ولی پرسشها اقتصادی در دوران روحانی او را در برابر حملات پوپولیستی رقبایش آسیب پذیر کرده است.منتقدان روحانی میگویند تحریم های برداشته تحت برجام عواید زیادی جهت زندگی مردم عادی نداشته است.

رویکرد و تاکتیک تازه روحانی، طرفداران او به خاص در میان جوانان را به شور آورده است.

رییس جمهور کشور عزیزمان ایران حسن روحانی اخیرا انتقادهای بی سابقه ای را متوجه اصولگرایان کرده هست، او با این انتقاد از رقبای اصولگرا، از رقبای خود پیشی گرفته اس

روحانی در شهر همدان در میان حامیانش گفت: مسیر ما به سمت آزادی هست. شما نمیتوانید جلوی این مسیر به سمت آزادی را مسدود کنید.

روحانی با اشاره به دوران احمدی نژاد گفت: شما هشت سال کشور را هدایت کردید و مردم دیدند شما چه کردید. دوران خشونت و افراط گرایی تمام شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | حسن روحانی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs