بایرون کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت

بایرون: کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت گردشگری بهار کرمان

گت بلاگز عکس خبری فوتبال به قصد کشت!

خشن‌ترین فوتبال دنیا امسال نیز در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد و خشن ترین فوتبالیست‌ها در میدان “سانتاکروس” با مشت و لگد به جان هم افتادند. 

فوتبال به قصد کشت!

فوتبال به قصد کشت!

عبارات مهم : فوتبال

خشن ترین فوتبال دنیا امسال نیز در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد و خشن ترین فوتبالیست ها در میدان “سانتاکروس” با مشت و لگد به جان هم افتادند.

به گزارش فرادید، این فوتبالیست ها که از کمر به اوج برهنه هستند و بدنشان پوشیده از تاتوست در تیم های 27 نفره جهت زدن گل از مشت، لگد و هر کار خشن دیگری استفاده می کنند. در حقیقت این فوتبالیست ها، بازیکنان یک فوتبال تاریخی به نام “کالیسیو استوریکو” هستند؛ یک بازی فوتبال که از سال 15744 میلادی، هر سال یکبار در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود.این فوتبالیست ها در دو تیم 27 نفره اجازه دارند هر کاری بکنند تا پوپ را به داخل سبدی در زمین حریف بیاندازند. قطر این سبد به اندازه قطر توپ هست. آنها تمام سال تمرین می کنند تا این بازی 50 دقیقه ای را بدون وقفه انجام دهند، حتی اگر که بعضی از بازیکنان مجبور به ترک زمین بوسیله برانکارد باشند. این مسابقه امسال نیز صحنه های بسیار خشنی آفرید که در زیر می بینید.

فوتبال به قصد کشت!

خشن‌ترین فوتبال دنیا امسال نیز در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد و خشن ترین فوتبالیست‌ها در میدان “سانتاکروس” با مشت و لگد به جان هم افتادند. 

فوتبال به قصد کشت!

خشن‌ترین فوتبال دنیا امسال نیز در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد و خشن ترین فوتبالیست‌ها در میدان “سانتاکروس” با مشت و لگد به جان هم افتادند. 

فوتبال به قصد کشت!

واژه های کلیدی: فوتبال | ایتالیا | فلورانس | بازیکنان | فوتبالیست ها | عکس خبری

فوتبال به قصد کشت!

فوتبال به قصد کشت!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs