بایرون کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت

بایرون: کرمان گردشگری دهستان گوغر بافت گردشگری بهار کرمان

نوزاد هندی باردار متولد شد!

در هندوستان نوزادی متولد شده است که برادر خود را بارادار بوده هست. به گفته پزشکان این پدیده نادر دوقلوی «جنین در جنین» نام دارد و فقط ۲۰۰ نمونه از آن در ..

ادامه مطلب